Om oss

 

Kontaktinformation

Branschförsäkringar Sverige AB
Org.nr: 559054 - 8136
Postadress: Drottninggatan 72B

 

Tillsynsmyndighet

Branschförsäkringar Sverige AB står under tillsyn av Finansinspektionen. Har ni några frågor rörande tillsyn eller information om vår behörighet att förmedla försäkringar kan du kontakta Finansinspektionen på:

Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm
Tel: 08-7878000
www.fi.se

 

Klagomål

Om du har klagomål på förmedlingen har du möjlighet att inkomma med detta via mail: klagomal@forsakrad.se eller via post enligt adress under Kontaktinformation. Handläggningstid för inkomna klagomål skall ej överstiga två veckor, därefter skickas ett beslut ut. Om du inte är nöjd med Branschförsäkringar Sverige AB beslut kan du begära förnyad prövning av ditt ärende. Ärendet behandlas då av Branschförsäkringar Sverige AB klagomålskommitté, som lämnar ett definitivt beslut i ärendet inom två veckor.

 

Tvister

Vid en tvist mellan Branschförsäkringar Sverige AB och en kund har du som kund även få tvisten prövad av allmän domstol, i första hand tingsrätten.

 

Ersättning

Branschförsäkringar Sverige AB erhåller en förmedlingsprovision som vanligtvis baserar sig på den inbetalda försäkringspremien. Provisionen är densamma oavsett vilket försäkringsbolag du som kund väljer. Provisionen betalas ej av försäkringstagaren.

Våra försäkringsrådgivare finns till hands för hjälp med just dina individuella beslut och val. Samtliga rådgivare på Branschförsäkringar Sverige AB är registrerade försäkringsförmedlare.

Det betyder att alla genomgått utbildning i produktkunskap, relevanta juridiska frågor, och i etiska perspektiv som hjälper oss att bättre sätta oss in i just din situation.

Då vi samarbetar med de flesta försäkringsbolagen så använder vi oss av deras experter i de fall där inte vår kunskap räcker till. Allt för att säkerställa att du som kund är rätt försäkrad.

 

Jämför villkor och innehåll

Vi uppdaterar löpande produktblad och villkor när respektive försäkringsbolag uppdaterar dessa dokument. Du kan hitta allt på dina sidor på www.branschforsakringar.se Det kan ibland förekomma en viss fördröjning i uppdateringen, av skäl som ligger utanför vår kontroll. I alla lägen är det alltid den version av produktblad och/eller försäkringsvillkor som du får från försäkringsbolaget i samband med köp av försäkring, som är de villkor som gäller för din försäkring. 

 

Jämför försäkringsbolag

Vi hjälper dig att ta in offerter från olika försäkringsbolag , vi jämför olika erbjudanden och villkor. Hos oss kan du enkelt hitta och jämföra försäkringsbolag och hitta bästa pris, men också få hjälp att bedöma vilket försäkringsbolag som ger dig mest för pengarna.

 

Registrering och tillstånd

Branschförsäkringar Sverige AB är registrerade som försäkringsförmedlare hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Registreringen avser samtliga försäkringsklasser inom skadeförsäkring. 

För vidare information rörande Branschförsäkringar Sverige AB registrering kan Bolagsverket kontaktas:

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall
Tel: 0771-670 670
www.bolagsverket.se

 

ANSVARSFÖRSÄKRING

Gällande Ansvarsförsäkring finnes, vilken uppfyller branschens krav för försäkringsförmedling Sak.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.